Hayu Sakola
Data satuan pendidikan seluruh indonesia

Cari Sekolah di Provinsi Jawa Timur, Kab. Sumenep

Swasta
HayuSakola
Madrasah Ibtidaiyah - MI HIDAYATUL HASANAH
NPSN: 70036438
Akreditasi: -
Telepon:
Email:
Dusun Daandung, Kelurahan Daandung, Kecamatan Kangayan, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Swasta
HayuSakola
Sekolah Dasar - SD FATHIMAH INTERNATIONAL ELEMENTARY SCHOOL
NPSN: 70036157
Akreditasi: -
Telepon:
Email:
Rt 004, Rw 004, Dusun Bungbungan, Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sume, Kelurahan Jabaan, Kecamatan Manding, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Swasta
HayuSakola
Madrasah Ibtidaiyah - MI AL-FUTUHIYYAH
NPSN: 70036532
Akreditasi: -
Telepon:
Email:
Jl. Pahlawan Kalinganyar, Kelurahan Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Swasta
HayuSakola
Madrasah Tsanawiyah - MTs TAHFIDH BUSTANUL HUFFADH
NPSN: 70036126
Akreditasi: -
Telepon:
Email:
Dusun Tengah, Rt/rw 02/02, Kelurahan Sumbernangka, Kecamatan Arjasa, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Swasta
HayuSakola
Kelompok Bermain - KB. NURUL AMIEN
NPSN: 70036158
Akreditasi: -
Telepon:
Email:
Talangsari Dusun Parebaan, Kelurahan Bragung, Kecamatan Guluk Guluk, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Swasta
HayuSakola
Kelompok Bermain - KB ATHUNA SYIFA
NPSN: 70036388
Akreditasi: -
Telepon:
Email:
Jalan Masjid Nurul Mujahidin No. 01, Kelurahan Padike, Kecamatan Talango, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Swasta
HayuSakola
Kelompok Bermain - KB DHARMA BAKTI
NPSN: 70036156
Akreditasi: -
Telepon:
Email:
Dusun Gaccereng, Kelurahan Juruan Daya, Kecamatan Batuputih, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Swasta
HayuSakola
Raudhatul Athfal - RA NURUL ANWAR
NPSN: 70035189
Akreditasi: -
Telepon:
Email:
Jl.sumber Pandan Prenduan Pragaan, Kelurahan Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur